Könyvszakértő

A számviteli szabályozás 2001. évi változása többoldalú feladat elé állította a könyvvizsgálói szakmát.

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 14. §-a rögzíti, hogy a gazdálkodó szerveknek el kell készíteni a számviteli politikájukat és ehhez kapcsolódóan kötelezően a szabályzatokat.

A 2013. évtől életbe lépett és utóbbi években történt jogszabályi módosításokat át kell vezetni a szabályzatokon, illetőleg szükség esetén új szabályzatokat kell készíteni.

Társaságunk segítséget nyújt a konkrét szabályzatok összeállításához.

Kollégáinkat a folyamatosan képezzük így biztosítva azt, hogy a számviteli előírások magas szintű ismeretének birtokában végezhessük munkánkat, mivel csak így lehet eleget tenni a könyvvizsgálati munkával összefüggő követelményeknek.